...

Refund and Returns Policy

Politica de retur /valabilitate

Abonamentele achiziționate au termen de valabilitate 1 an din momentul achiziției
Abonamentele își pot schimba titularul
Abonamentele sunt nerambursabile
Terapiile achiziționate pot fi schimbate cu alte servicii in cadrul clinicii BeautyX Herastrau in condițiile in care se păstrează valoarea

BeautyX Herastrau
Contact
Scroll to Top

Subscribe

Just subscribe to my newsletter
to receive all fresh posts

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.